All Apologies Omlouvám se (upřímné omluvy)
What else should I be
All apologies
What else should I say
Everyone is gay
What else could I write
I don't have the right
What else should I be
All apologies

In the sun
In the sun I feed as one
In the sun
In the sun
I'm married
buried

I wish I was like you
Easily amused
Find my nest of salt
Everything is my fault
I'll take all the blame
Aqua seafoam shame
Sunburn with freezeburn
Choking on the ashes of her enemy
All in all is all we all are
Co ještě bych měl být
Omlouvám se
Co ještě bych měl říct
Všichni jsou veselí (popř.: teplí)
Co ještě bych měl napsat
Nemám pravdu
Co ještě bych měl být
Omlouvám se

Ve slunci
Ve slunci jsem krmen za jednoho
Ve slunci
Ve slunci
Jsem ženatý
Jsem pohřbený

Přál bych si být jako ty
Lehčeji potěšen
Najít hnízdo mého vtipu
Všechno je moje chyba
Svalím všechnu vinu
Na vodní mořskou pěnu, stud
Spáleniny, omrzliny
Udusit se popelem její armády
Je to o tom, co jsme
Tuto píseň přeložila: Péťa Šimůnková
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz