Big long Now Momentální velká touha
It's not cold enough				
Please put this side up
She is moving through
Can we show our faces now?
I'm not interesting
She's not turning green
Shameful as it seems
Can we show our faces now?

Endless climb
I am blind
Why can't I leave?
Color blind
Speaking a phrase
Instantly grown
I am blind
Waiting in line 

Why am I sure?
Není dostatek chladu
Prosím otoč to touto stranou nahoru
Ona se hýbe skrze
Můžeme teď ukázat svoje tváře?
Nejsem zajímavý
Ona nezelená
Hanebné jak se zdá
Můžeme teď ukázat svoje tváře?

Do nekonečna šplhat
Jsem slepý
Proč nemohu odejít?
Barva slepne
Řečnění frází
Okamžitě dospělý
Jsem slepý
Čekám v řadě

Proč jsem si jistý?
Tuto píseň přeložil: Corpse
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz