Blandest Bez chuti
You're my favorite
Of my saviours
You're my favorite
Oh no

Yes you're my favorite
Of my favors
You're my razor
Oh no

Hey!
And the situation wasn't quite
As intense as I thought
I need you around
To remind me when not to be calm
(Alt: To remind me what not to become)
And the situation wasn't quite
As intense as I thought
I need you around
To remind me when not to be calm
Calm, calm, calm
Jsi můj nejoblíbenější
Z mých zachránců
Jsi můj nejoblíbenější
Oh ne

Ano jsi můj nejoblíbenější
Z mých oblíbených
Jsi můj holící strojek
Oh ne

Hej!
A ta situace nebyla neobvyklá
Tak silné, jak jsem předpokládal
Potřebuju tě kolem
Abys mi připomněl, kdy nebýt klidný
(Alt: Abys mi připomněl, co se nestane)
A ta situace nebyla neobvyklá
Tak silné, jak jsem předpokládal
Potřebuju tě kolem
Abys mi připomněl, kdy nebýt klidný
Klidný, klidný, klidný
Tuto píseň přeložil: Devil.Hell
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz