Downer Vyplivnutí
Portray sincerity
Act out of loyalty
Defend your true country
Wish away the pain
Hand out lobotomies
To save little families
Surrealistic fantasy
Bland boring plain

Hold me down in restitution
Living out your date with fusion
Is the whole fleece shun in master?
Don't feel guilty, master writing

Somebody said that they're not much like I am
I know I can
Make enough of the words for you to follow along
I sink and then some

Slippery pessimist hypocrite master
Conservative communist apocalyptic bastard
Thank you dear God for putting me on this Earth
I feel very privileged in debt for my thirst
Zobrazit upřímnost
Akt bez oddanosti
Braň své pravé území
Přání zbavit se bolesti
Roznášet lobotomii
Kvůli záchraně malé rodiny
Surrealistická fantazie
Nijaký, nudný, zřetelný


Omez mě restitucí
Žít bez tvého data s fúzí
Je celé rouno odstraněno mistrem?
Nepociťuj vinu, psal mistr

Někdo říká, že nejsou jako já
Já vím, můžu kvůli tobě zastavit slova pro osamocené
Následování
Klesám a pak ještě víc

Kluzký pesimista, pokrytecký pán
Konzervativní pesimista, apokalyptický bastard
Děkuji ti, drahý bože, pro umístění na této Zemi!
Cítím se být privilegovaný v zadlužení k mé žízni
Tuto píseň přeložil: Sandiga
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz