Drain You Vyčerpat tě
One baby to another said, 
I'm lucky to have met you
I don't care what you think 
Unless it is about me
It is now my duty to completely drain you
A travel through a tube 
And end up in your infection

Chew your meat for you
Pass it back and forth in a passionate kiss
From my mouth to yours because I like you

With eyes so dilated,
I've became your pupil
You've taught me everything
Without a poison apple
The water is so yellow, I'm a healthy student
Indebted and so grateful -
Vacuum out the fluids

Sloppy lips to lips
You're my vitamins because I'm like you
Jedno dítě povídalo druhému
Mám štěstí, že jsem tě potkal
Nestarám se o to co si myslíš
Pokud se mě to netýká
Teď je mojí povinností úplně tě vyčerpat
Cesta rourou
A skončit v tvé nákaze

Žvýkat tvoje maso pro tebe
Posunout zpět a dopředu během vášnivého polibku
Z mých úst k tvým, protože tě mám rád

S rozšířenými zorničkami
Jsem se stal tvým žákem
Naučila's mě všechno
Bez otráveného jablka 
Ta voda je tak žlutá, jsem zdravý student
Zavázaný a tak vděčný
Prázdnota z tekutin

Lhostejné rty ke rtům
Jsi mými vitamíny, protože jsem jako ty
Tuto píseň přeložil: Headshrinker
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz