The End Konec
This is the end
My only friend, the end
This is the end
My only friend, the end

I'll offer you some
I'll offer you sexualism and a masculine man
You can rephrase my friend
(Alt: You can deface my grave, my friend)

The killer woke up in Belgium
And he poured alot of syrup on his waffles
And he walked on down the hall
And he said,
all I want is to have some hasbrowns and some grits
And then he walked on down the hall
And then he said, listen I got a quarter in my pocket
And I see that waffle house jukebox
And I'm gonna walk up to the coinslot
And then there's a direst line
between my pupil and that cionslot
And I lift that quarter out of my pocket
And I said, I wanna hear
the waffle house theme
So I walk up to the jukebox, And I said
Come on in
I believe I will, I believe I will
At the waffle house

I got a six pack and nothin' to do
Tohle je konec
Můj jediný příteli, konec
Tohle je konec
Můj jediný příteli, konec

Něco Ti nabídnu
Nabídnu Ti sexy a mužného chlapa
Můžeš znovu můj příteli
(Můžeš znetvořit můj hrob, můj příteli)

Vrah se vzbudil v Belgii
A lil si moc syrupu na svoje vafle
A chodil dolů halou
A řekl:
"Všechno co chci, je trochu písku"
A poté sešel dolů halou
A potom řekl: "poslyš, ve šrajtofli mám čtvrťák"
A viděl jsem ten oplatkový domovní jukebox
A přišel jsem k otvoru pro mince
A tam mezi mou zřítelnicí
a otvorem pro mince je strašlivá čára
A vyndal jsem čtvrťák ven z mý šrajtofle
A potom jsem řekl,
chi slyšet oplatkové domovní téma
Tak jsem přistoupil k jukeboxu a řekl
Pojď dál
Já věřím, že budu, věřím, že budu
Ve vaflovém domě

Mám šest balíků, a nic na práci
Tuto píseň přeložil: Corpse
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz