Lake Of Fire Jezero z ohně
Where do bad folks go when they die?
They don't go to heaven where the angels fly
They go down to the lake of fire and fry
Won't see them again till the fourth of July

I knew a lady who came from Duluth
She got bit by a dog with a rabid tooth
She went to her grave just a little too soon
And she flew away howling on the yellow moon

Now the people cry and the people moan
And they look for a dry place to call their home
And try to find some place to rest their bones
While the angels and the devils
Fight to claim them for their own
Kam jdou špatní rodiče, když zemřou?
Nejdou do nebe, kde létají andělé
Jdou dolů k jezeru z ohně a usmaží se
Neuvidíte je znovu až do čtvrtého července

Znal jsem slečnu, která pocházela z Duluth
Byla pokousána psem, který měl vzteklinu
Šla do svého hrobu trochu moc brzo
Letěla pryč a při tom vyla na žlutý měsíc

Nyní lidé pláčou a naříkají
A hledají suché místo, které by mohli nazvat domovem
A snaží se najít nějaké místo na odpočinutí svých kostí
Zatímco se andělé s ďáblem
Perou, aby si je vymohli pro sebe
Tuto píseň přeložil: Devil.Hell
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz