Lounge Act Barový číslo
Truth covered in security
I can't let you smother me
I'd like to but it wouldn't work
Trading off and taking turns
I don't regret a thing
And I've got this friend, you see
Who makes me feel and I
Wanted more  than I could steal
I'll arrest myself, I'll wear a shield
I'll go out of my way to prove I still
Smell her on you

Don't tell me what I wanna hear
Afraid of never knowing fear
Experience anything yoy need
I'll keep fighting jealousy
Until it's fucking gone

I'll go out of my way to make you a deal
We've make a pact to learn from who
Ever we want without new rules
We'll share what's lost and what we grew
They'll go out of their way
To prove they still
Smell her on you
Pravda krytá bezpečností
Nemůžu Tě nechat abys mě přemohl
Rád bych, ale nemůžu pracovat
Dohadování a zahýbání
Nemůžu litovat věci
A mám tohohle kámoše, jak vidíš
Kdo mě vnímá a já
Chtěl víc než jsem mohl ukrást
Zatkl jsem sám sebe a nosil štít
Šel jsem pryč ze svojí cesty, abych dokázal, že jsem klidný
Cítím jí na tobě

Neříkej mi to, co chci slyšet
Bát se nikdy nepoznaného strachu
Pohlavní zkušenost jakékoliv potřeby
Vezmu si rváčskou žárlivost
Teprve až to zasraně zmizí

Půjdu pryč ze svojí cesty abych se s Tebou dohodl
Máme sepsat smlouvu pro učení od toho
Koho vždy chceme bez nových pravidel
Pokecáme co jsme ztratili a jak jsme zestárli
Půjdou pryč ze svojí cesty
Aby dokázali že jsou klidní
Cítí jí na tobě (oni)
Tuto píseň přeložil: Corpse
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz