Old Age Stáří
Somebody finally freed my brother
One more day to free my brother
Help me I won't find a way, no

I'm going there to free my brother
No one there to free my brother
(Don't go there to free my brother?)
Help me I won't find a way, brother

He's the friend to revive
With all the love I got
In every way I love you
(In every way I'll help you?)
Help me know

Going my way
Někdo konečně uvolnil mého bratra
Ještě jeden den k volnosti mého bratra
Pomoc mi, nemůžu najít cestu, bratře

Přišel jsem tam osvobodit svého bratra
Nikdo, kdo by osvobodil mého bratra, tam nebyl
(nejdeš tady pro volnost mého bratra?)
Pomoc mi, nemůžu najít cestu, bratře

Je to přítel k oživení
Dostal jsem všechnu lásku
Miluju tě na každé cestě
(pomohu ti na každé cestě?)
Pomoc mi vědět

Chůze mé cesty
Tuto píseň přeložila: Sandiga
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 06 zimerMan

NAVRCHOLU.cz