Paper Cuts Útržky papíru
When I'm feeling tired
She pushed food through the door
And I crawl towards the crack of light
Sometimes I can't find my way
Newspapers spread around
Soaking all that they can
A cleaning is due again
--a good hosing down

The lady whom I feel maternal love for
Cannot look me in the eyes
But I see hers and they are blue
And they cock and twist and masturbate

I said so
Nirvana

Black windows of paint
I scratched with my nails
I see others just like me
Why do they not try to escape?
They bring out the older ones
They point in my way
They come with a flash of light
And take my family away

And very later I have learned to
Accept some friends of ridicule
My whole existence is for your amusement
And that is why I'm here with you!
To take you with me
You're right
Nirvana
Když jsem se cítil unavenej
Ona prostrčila dveřma jídlo
A já se plazím k procházejícímu světlu
Někdy nemůžu najít cestu
Okolo rozprostřené noviny
Vsakujou všechno, co můžou
Zase se má uklízet
--dobré stříkání hadicí

Žena, ke které cítím mateřskou lásku
Se mi nemůže podívat do očí
Ale já vidím její a jsou modrý
A uhýbaj, cukaj a masturbujou

Já jsem tvrdil
Nirvana

Okna natřený načerno
Jsem poškrábal nehtama
Vidím ostatní právě tak jako sebe
Proč se nepokusej utéct?
Vylákaj ven ty starší
Stavěj se mi do cesty
Přicházej se zábleskem světla
A berou mojí rodinu pryč

A o hodně později jsem se naučil
Přijímat některý kamarády posměchu
Celá moje existence je pro vaše pobavení
A to je to, proč jsem tady s váma!
Abych vás vzal s sebou
Máte pravdu
Nirvana
Tuto píseň přeložila: Meoi
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz