Smells Like Teen Spirit Vonět jako náctiletá duše
Load up on guns and 
Bring your friends 
It's fun to lose 
And to pretend 
She's over bored 
And self assured 
Oh no, I know 
A dirty word 

Hello, hello, hello, how low?

With the lights out it's less dangerous
Here we are now 
Entertain us 
I feel stupid and contagious
Here we are now 
Entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My Libido 
Yeah 

I'm worse at what I do best 
And for this gift I feel blessed 
Our little group has always been 
And always will until the end 

Hello, hello, hello, how low?

With the lights out it's less dangerous
Here we are now 
Entertain us 
I feel stupid and contagious
Here we are now 
Entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My Libido 
Yeah 

And I forget
Just why I taste 
Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it hard 
It was hard to find 
Oh well, whatever, nevermind

Hello, hello, hello, how low?

With the lights out it's less dangerous
Here we are now 
Entertain us 
I feel stupid and contagious
Here we are now 
Entertain us
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My Libido 
Yeah
A denial
Nabijte zbraně a
Přiveďte přátele
Je zábavný prohrávat
A předstírat
Ona je znuděná
A sebejistá
Oh ne, já znám
Špatný slova

Ahoj, ahoj, ahoj, jak nízko?

Když jsou světla zhasnutá je to méně nebezpečné
Jsme tady
Pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Jsme tady
Zabav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Moje libido
Yeah

Jsem nejhorší v tom v čem jsem nejlepší
Za tento dar se cítím požehnán
Naše malá skupina vždycky byla
A vždycky bude až do konce

Ahoj, ahoj, ahoj, jak nízko?

Když jsou světla zhasnutá je to méně nebezpečné
Jsme tady
Pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Jsme tady
Zabav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Moje libido
Yeah

A já zapomínám
Proč ochutnávám
Myslím, že mě to může rozesmát
Připadá mi to těžké
Bylo těžké to nalézt
Oh dobrá, cokoliv nevadí

Ahoj, ahoj, ahoj, jak nízko?

Když jsou světla zhasnutá je to méně nebezpečné
Jsme tady
Pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Jsme tady
Zabav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Moje libido
Yeah
Odepření
Tuto píseň přeložil: Xtakynen
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz