The Man Who Sold The World Muž, který prodal svět
We passed upon the stair, we spoke of was and when
Although I wasn't there, he said I was his friend
Which came as some surprise I spoke into his eyes
I thought you died alone, a long long time ago

Oh no, not me
I never lost control
You're face to face
With The Man Who Sold The World

I laughed and shook hishand, and made my way back home
I searched for form and land, for years and years I roamed
I gazed a gazley stare at all the millions here
We must have died alone, a long long time ago

Who knows? not me
We never lost control
You're face to face
With the Man who Sold the World
Přecházeli jsme po schodech, mluvili jsme co bylo a kdy
Ikdyž jsem tam nebyl, on mi řekl, že jsem jeho přítel
Což přišlo jako překvapení, mluvil jsem mu do očí
Myslel jsem, že jsi zemřel, před dlouhou, dlouhou dobou

Oh ne, já ne
Nikdy jsem neztratil kontrolu
Jsi tváří v tvář
S mužem, který prodal svět

Smál jsem se a potřásl mu rukou, a nasměroval si cestu zpět domů
Hledal jsem postavu a půdu, po roky a roky jsem se potuloval
Zíral jsem a upřeně hleděl na všechny miliony lidí tady
Museli jsme umřít sami, před dlouhou, dlouhou dobou

Kdo ví? Já ne
My jsme nikdy neztratili kontrolu
Jsi tváří v tvář
S mužem, který prodal svět
Tuto píseň přeložil: Devil.Hell
Sem pište vaše připomínky, náměty...

Zpět na index překladů | Zpět na hlavní stránku

© 2000 - 03 zimerMan

NAVRCHOLU.cz